A qualitative evaluation of a simplified cardiovascular management program in Tibet, China.

Authors
Tian M
Redfern Julie
Yin Xuejun
Li Cong
Yan Lijing
Dunzhu Danzeng
Liu Zhong
Sun Hao
Song Ci
Sangzhu Laba
Patel Anushka
Type of Publication
Journal Article
Year of Publication
2018
Journal
Global Health
DOI
10.1186/s12992-018-0342-0
Language
Eng
ISSN Number
1744-8603
Volume
14
Issue
1
Number of Pages
24